olmaya

olmaya
1. «Bəlkə», «yoxsa» mənalarında ara söz. Olmaya, sən də bu fikirdəsən. Olmaya, onun da könlündən keçir. – Olmaya, sən məni biiqrar sandın; Zarafat eylədim, ona inandın. M. P. V.. <Hambal:> Məşədi, olmaya, oğurluğa gedirsən? Ü. H..
2. Bax olmaya-olmaya. Olmaya, ora gedəsən! olmaya-olmaya zərf
1. Bir işin icrasının qəti surətdə məsləhət görülmədiyini, tövsiyə edilmədiyini, bir işdən saqındırmağı bildirir; məbada. Olmaya-olmaya gedəsən! – <Tağı əmi:> . . Atı yavaş sür. Olmaya-olmaya çapasan. S. S. A..
2. Olmadığı halda, olmadığına baxmayaraq. Vaxtı olmaya-olmaya söz verir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • eyhana — ara s. dan. 1. Birdən, olmaya, olmaya olmaya, işdir. Qız başladı fikir eləməyə ki, eyhana, bu adamlar bilsə ki, İbrahim yoxdu, mən burda təkəm, görəsən, başıma nə gələr? (Nağıl). <Aftil:> Bir də, eyhana, adamdır, işdir, gecə qapını döyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məbada — əd. <fars.> Birini bir işdən, hərəkətdən saqındırmaq, çəkindirmək üçün işlədilən söz (bəzən qoşa işlənir); olmaya, olmaya olmaya, etmə, saqın. Məbada onunla yoldaşlıq edəsən! Məbada gedəsən. – Fəqanə gəlmə, könül, çəkdi yar şəmşirin; Məbada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nədyədən — (Qazax, Şəmkir) heçdən, yoxdan, olmaya olmaya. – Nədyədən gəlif mənnən pul isde:r (Qazax); – Nədyədən sana nə verim? (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • etiqad — is. <ər.> 1. Bir şeyə qəlbən və möhkəm inanma, inam. <Dilarada> ədalətin, haqqın qələbə çalacağına möhkəm bir etiqad vardı!. . M. İ.. // Əqidə, qənaət, fikir. . . Bizim camaatın arasında bu etiqad var idi ki, rus həkimləri müsəlman… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laborant — <lat. laborans – işləyən> 1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi. Baş laborant. Laborant vəzifəsi. – <Fərhadoğlu> sonra öz laborantlarını da güclü bir selin gələcəyindən xəbərdar etdi. S. R.. Ay qız, – dedi, – laborant… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müşərrəf — sif. <ər.> köhn. Şərəflənmiş, şərəfə nail, şərəfli. Müşərrəf etmək – öz gəlişi ilə şərəfləndirmək. Müşərrəf olmaq – özü üçün şan və şərəf bilmək (böyük bir şəxs tərəfindən qəbul edilməsini). <Xacə Mübarək:> Mövlana Cəmaləddin hüzuri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • özbaşına — z. Öz bildiyi kimi, heç kəsdən soruşmadan, icazə almadan. Sabir . . söz verdi ki, bir də özbaşına belə yerə çıxmaz. S. R.. <Rəis:> Şahinin nə ixtiyarı var ki, ştatda yer olmaya olmaya özbaşına adam götürür? S. Rəh.. // Nəzarətsiz, baxımsız …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sanksiya — <lat. sanctio – pozulmaz qanun> 1. hüq. Qanunun pozulmasına qarşı təsir və ya cəza tədbiri. 2. kit. İcazə, bəyənmə. <Məhəd:> Günahı olmaya olmaya qardaşım Mədədi tutub salıblar dama. Deyirlər, prokurorun sanksiyasıynan tutulub. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəncər — is. <fars.> Ucu sivri, iki tərəfi iti soyuq silah. Otağın baş tərəfindən divardan bir maral başı, bir də tüfəng, onun da altında bir xəncər asılmışdı. T. Ş. S.. <Cahıllar> çuxanın altından xəncər və dayandoldurum bağlardılar. H. S.. ◊ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Arif Sağ — (born 1945 in Aşkale, Erzurum, Turkey is a singer, bağlama virtuoso and leading figure in modern Turkish folk music, and a former MP in the Turkish parliament, and an academic. With the initiation of Roman Herzog, then president of Germany, he… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”